Ad Louter

Algemeen directeur
Urenco Nederland B.V.

 

ir. Ad Louter (1963) werkte na zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft in diverse functies op project-, management- en directieniveau voor o.a. Stork, Fokker, Jacobs, Delta en EPZ. Bij Delta en EPZ was hij verantwoordelijk voor alle energiecentrales inclusief kernenergie, steenkool, aardgas, windturbines, zonne-energie, getijdecentrale en biomassa.
Sinds mei 2015 is hij Algemeen Directeur van Urenco Nederland. Urenco Nederland is onderdeel van de internationale Urenco Group, met vestigingen in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Urenco is een nucleaire onderneming en verrijkt uranium voor kerncentrales d.m.v. de ultracentrifugetechnologie. In Nederland maakt Urenco met deze techniek ook stabiele isotopen voor industriële, medische en R&D-toepassingen.
Daarnaast is Ad Louter voorzitter van Nucleair Nederland, een samenwerkingsverband van de Nederlandse nucleaire organisaties NRG, COVRA, TU Delft, Pallas en Urenco.