Zon op water jaarcongres 10 januari 2024

Richard Brakenhoff
NWEA
Offshore solar
     
Minne de Jong
TNO
Zon op binnenwateren: Drie jaar ellende op het testlab
     
Sacha de Rijk
Deltares
Zon op binnenwateren forumdiscussie
     
Ina Elema
Unie van Waterschappen
Zon op binnenwateren: Vergunbaarheid drijvende zonneparken
     
Henko Engberts
Floating Solar BV
Zon op binnenwateren: Zonvolgende systemen
     
Wiep Folkerts
TNO
Moderator
     
Don Hoogendoorn
Solar Duck
Offshore solar
     
Rik Jonker
Rijkswaterstaat
Zon op binnenwateren: Beleidsontwikkelingen en de gevolgen beschikbaarheid van Rijkswat in het OER
     
Jan Kroon
TNO
Offshore solar Technologie: State-of-the-Art
     
Jasper Lemmens
DNV
Zon op binnenwateren: Best practices voor inland solar
     
Bob Meijer
TKI Offshore Energy
Moderator Offshore solar
     
Lisa Kathleen Schneider
Deltares
Offshore solar: Impact van offshore solar op het mariene milieu
     
Sven Teurlinx
NIOO-KNAW
Zon op binnenwateren: Een oproep voor synergie tussen ecologie en energie op water
     
Bart Tulkens
Ministerie van EZK
Beleidsvoornemens EZK voor offshore solar
     
Pim Vork
TKI Urban Energy
Moderator Zon op binnenwateren