6 december 2016 Over energievoorziening van de toekomst in industrie, kantoren en woonwijken.
De IPIN proeftuin ProSECco – Proeftuin Smart Energy Collective & Co – heeft samen met veel verschillende partijen praktijkervaring opgedaan met de energievoorziening van de toekomst voor gebruikersgroepen in industrie, kantoren en woonwijken. De resultaten en de ervaringen willen we graag delen. Daarom nodigen we u van harte uit voor het eindcongres proSECco, USEF in de praktijk.

Hoe benut je flexibiliteit binnen de gebruikersgroepen? Welk model ligt hier aan ten grondslag? Wat is USEF?
Welke diensten bied je aan? Hoe betrek je de consument? Binnen ProSECco zijn op vier locaties met verschillende eigenschappen het USEF model op verschillende manieren toegepast.