Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat op 25 mei a.s. de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) in werking treedt. Deze wet is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De AVG legt meer nadruk op verantwoordelijkheid voor organisaties met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de verantwoordingsplicht. Elke organisatie heeft hiermee te maken.

Aandachtpunten bij de invoering van de AVG zijn:

  1. Bewustwording van de nieuwe privacyregels
  2. Rechten van de betrokkenen
  3. Inventariseren welke gegevens verwerkt worden
  4. Uitgangspunten voor verwerkingsbeleid en-processen, datalek meldplicht en toestemming voor verwerking

SOLA Is hiermee aan de slag gegaan. Wij hebben onze bedrijfsprocessen onder de loep genomen en daar, waar nodig, het e.e.a. aangescherpt zodat ook wij vanaf heden AVG-compliant zijn.

Onze privacyverklaring vindt u op elke pagina van onze site.