Welzijn op Recept

Welzijn op Recept (WoR)  is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Deze patiënten bezoeken regelmatig de huisarts, maar een groot gedeelte van deze groep heeft geen medicijnen nodig of een doorverwijzing naar de psycholoog.

Een huisarts verwijst zo’n patiënt bij Welzijn op Recept door naar een welzijnscoach of schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De patiënt ontdekt hierdoor (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

20 september organiseert SOLA voor WoR het landelijke congres. Klik op bijgevoegde link en lees meer over dit congres op de website van Welzijn op Recept.