Banner RVO.jpg

RVO Webinar over de rol van grootschalige batterijen bij opweknetcongestie

Beste ?vn_an?,

Wilt u weten hoe grootschalige batterijen bij Zon-PV kunnen bijdragen aan extra CO2-reductie en het oplossen van netcongestie? 

Grootschalige batterijen kunnen ingezet worden om vraag en aanbod op elk moment met elkaar in balans te brengen en netcongestie te voorkomen of in sommige gevallen zelfs op te lossen. 

Op 16 november organiseren we een webinar waarin onderzoeksbureau CE Delft de uitkomsten van een studie naar beleidsmaatregelen voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie presenteert. 

CE Delft werkte een subsidiemaatregel uit voor uitgestelde levering van elektriciteit aan het net bij opwekking met zon-PV. Bij uitgestelde levering wordt elektriciteit opgeslagen in een batterij en op momenten van tekorten aan duurzame energie geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarmee kan extra duurzame elektriciteitsproductie gerealiseerd worden wat bijdraagt aan CO2-reductie. Een batterij die wordt ingezet voor uitgestelde levering is niet rendabel. De minister van Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over een exploitatiesubsidie voor de hoeveelheid elektriciteit die uitgesteld geleverd wordt.

In dit webinar gaat een panel van marktpartijen, EZK en netbeheerders met elkaar in gesprek over de resultaten van de studie en de subsidiemogelijkheid. 

Tafelgasten 

  • Lucas van Cappellen, CE Delft
  • Maarten de Vries (moderator), TKI Urban Energy
  • Micha Rots, Ministerie  van Economische Zaken en Klimaat
  • Nold Jaeger, Holland Solar
  • Robert Kleiburg, Energy Storage NL
  • Eric Woittiez, Alliander

Voor wie?

Dit webinar is primair bedoeld voor batterij- en zon-PV exploitanten die geïnteresseerd zijn in de rol van grootschalige batterijen bij opweknetcongestie. Maar uiteraard zijn ook o.a. beleidsmakers, marktpartijen en netbeheerders welkom die meer wil horen over de rol van grootschalige batterijen in het energiesysteem van de toekomst. 

Datum en aanvullende informatie

Donderdagmiddag 16 november van 14.00-15.45 uur
Op onze website vindt u meer informatie waaronder het rapport en de kamerbrief.


          

HIER INSCHRIJVEN
Met hartelijke groet,  

Arja Even en Arne Willigenburg 

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de serie RVO-kennis- en informatiebijeenkomsten.

U ontvangt deze mail uit naam van RVO. Heeft u vragen over dit webinar? Mail  info@sola-bs.nl

Footer RVO (1).gif