Op dit moment speelt er heel veel op het gebied van energie. De hoge gasprijzen staan daarbij in het middelpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan het behalen van de ambitieuze klimaatdoelen. Meer zonne-energie opwekken in Nederland helpt voor al deze uitdagingen. De zonnebrief van minister Jetten spreekt dan ook van grote ambities, met name voor zonne-energie op gebouwen. Hoe zorgen we dat deze ambities worden waargemaakt?

Het nationaal consortium Zon op Gebouw is voor die vraag de aangewezen plaats. Het consortium brengt verschillende betrokken partijen bij elkaar om kennis te delen, samen te innoveren en nieuwe kennis op te bouwen en zo de versnelling te realiseren.   

Op 1 november zal hiervoor het startschot gegeven worden middels het KICK-OFF EVENT: Versnellen zonne-energie op gebouwen.

Wij nodigen u van harte uit om op 1 november hierbij aanwezig te zijn. Tijdens dit event staan we stil bij de state-of-the-art met betrekking tot zon op gebouw.  Ook informeren en inspireren wij elkaar in verschillende break-out sessies over de uitdagingen op de volgende hoofdthema’s:

– netinpassing

– kwaliteit en veiligheid

– renovatie

– split incentives 

Tijdens dit event leggen we de basis voor een sterk netwerk dat oplossingen aanlevert voor de energietransitie